Matice Křemešnická o.p.s.
byla založena 13. prosince 2013. Důvodem jejího založení bylo navázat na duchovní odkaz spolku Matice Křemešnické, kterou 17. prosince 1935 založil a vedl tehdejší pelhřimovský děkan Msgre. F. B. Vaněk.
Cílem a posláním dnešní Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat především duchovní odkaz poutního místa Křemešník jak po duchovní, tak materiální stránce. Myslíme si, že Křemešník má velký potenciál přispět k evangelizaci a obrácení zájmu o duchovní rozměr života. K tomu chceme v rámci Matice využít nejrůznější aktivity jako přednáškovou činnost, duchovní akce a cvičení, osvětovou, vzdělávací a muzejní činnost, koncerty, organizování a podporu dalších volnočasových aktivit.