Orgány Společnosti jsou:

Ředitel :

Správní rada:

Dozorčí rada: