Křemešnické léto 2016

Křemešnické léto 2015

Mgr. Marek „Orko“ Vácha, Ph.D.

Narodil se v roce 1966 v Brně, je katolický kněz. Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na FSS v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Působí jako farní vikář ve studentské farnosti u Nejsv. Salvátora v Praze. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Jaroslav Maxmilián Kašparů (* 14. května 1950 Žirovnice)

je český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Působí v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury a externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde pravidelně vystupuje v pořadu Jak to vidí. Příležitostně vystupuje také v pořadech České televize.

Vzdělání

Po gymnáziu měl v úmyslu studovat literaturu nebo Akademii múzických umění. Pod vlivem rodiny se přihlásil k přijímacímu řízení na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Protože se v tehdejším systému hodnocení přijímacích zkoušek umístil ve druhé třetině uchazečů, mohl studovat obor stomatologie. V průběhu studia jej zaujala psychiatrie. Stážoval na Psychiatrické klinice pod vedením profesora Petra Zvolského. Po absolvování zubního lékařství se rozhodl pokračovat ve studiu všeobecného lékařství a následně se specializovat v psychiatrii. Jediná fakulta, která mu umožnila zvolil dálkovou formu studia při zaměstnání byla bratislavská Univerzita Komenského. Na ní musel opět složit všechny zkoušky ze šesti ročníků včetně klinických stáží

Vystudoval také obory teologie a pedagogika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve studiu teologie dále pokračoval a získal doktorát (Ph.D.). Habilitoval se (tj. stal docentem) na univerzitě v Košicích v oboru pastorální teologie prací, která vyšla v upravené podobě knižně pod názvem Hypnóza – pastorální kauza. Doktorát z pedagogiky získal na GTF PU v roce 2012.

Čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) obdržel roku 2011 v Bratislavě.

Další život

Žije v Rynárci, psychiatrickou praxi provozuje v Pelhřimově. Je žádaný i jako vedoucí duchovních cvičení a kazatel.

Při pražských vysokoškolských studiích se seznámil s Tomášem Halíkem. Bydleli ve stejném domě. Tomáš Halík mu šel na svatbě za svědka a jeho vůbec prvním křtem po jeho tajném kněžském svěcení byly křtiny dcery Maxe Kašparů druhorozené Bernadetty. Kromě ní má Max Kašparů ještě dceru Terezii.

V roce 1990 přijal z rukou tehdejšího českobudějovického biskupa, posléze pražského kardinála Miloslava Vlka diakonské svěcení. Jméno Maxmilián mu v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů udělil opat Želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský. Získal je po polském světci svatém Maxmiliánovi Kolbem.

Vydal více než dvě desítky publikací v češtině a slovenštiny, z nichž některé byly přeloženy do polštiny, italštiny, francouzštiny, slovenštiny a esperanta. Do češtiny naopak přeložil učebnici esperanta.

P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem.

Narozen: 3. 6. 1952 v Novém Městě na Moravě
Bydliště: Nížkov 60, okres Žďár nad Sázavou

Vzdělání

Působiště v duchovní správě:

Řekni všem

Pěvecké uskupení „Řekni všem“ vzniklo na jaře letošního roku 2014 a svou činností i obsazením navazuje na již tradiční adventní a vánoční koncerty Scholy z Vyskytné a okolí. Sbor má aktuálně sedm členů a v repertoáru se zaměřuje na vícehlasé vokální písně s duchovná tématikou převážně ve vlastních úpravách.

Terezie Vargová (*1995)

Na housle začala hrát v roce 2002 pod vedením Mgr. Libuše Drhové a po třech letech přešla do péče MgA Jana Drhy. V roce 2014 úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na JAMU v Brně do třídy Prof. Františka Novotného.

Účastnila se mnoha národních i mezinárodních soutěží, kde vždy získala přední umístění, například: Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ČR 2005 – 1. místo, XVII. ročník soutěže Prague Junior Note 2008 – 2.místo, Talents for Europe 2009 – 4. místo, Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky 2010 - 1. místo, Mezinárodní houslová přehlídka k poctě Váši Příhody 2011 – laureát, 35. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR – 2.místo, Mezinárodní soutěžní přehlídka k poctě Váši Příhody 2012 – 1.cena, diplom za nejlépe provedenou povinnou skladbu, titul absolutního vítěze soutěže, Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky 2013 – 1.cena, Mezinárodní soutěžní přehlídka k poctě Váši Příhody 2013 - 1. cena a diplom za provedení povinné skladby. V roce 2013-2014 rovněž spolupracuje s Národním divadlem Brno jako sólistka s orchestrem. Je vlastníkem tří certifikátů za absolvování Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů v letech 2011-2013 na JAMU v Brně. V minulosti již několikrát vystupovala jako sólistka s JKF a orchestrem Jihočeského divadla.

Anežka Vargová (*1992)

Začala hrát na příčnou flétnu v osmi letech u Mgr. Petra Riese. U něj pokračovala i na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde navíc začala navštěvovat též hodiny MgA. Jakuba Riese. V současné době studuje 3. ročník JAMU v Brně u prof. Václava Kunta.

Anežka již od svých dvanácti let dosahuje ve hře na příčnou flétnu významných úspěchů. Je několikanásobnou vítězkou a laureátkou soutěží v sólové i komorní hře - Ústředního kola soutěže ZUŠ, Concertina Praga, Concerta Bohemia, Soutěže Konzervatoře Plzeň, interpretační soutěže Karla Ditterse ve Vidnavě, Novohradské flétny. Často se jednalo o vítězství absolutní. Za svůj největší úspěch považuje 1. cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži komorních souborů Concertino Praga (2009), 1.cenu na Mezinárodní soutěži dechových nástrojů v polské Wroclavi (2009), absolutní vítězství na Soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v Ostravě a Teplicích (2009, 2012), 1.cenu v mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA (2010), 1.cenu v mezinárodní soutěži Antona Ebersta v srbském Novem Sadu (2011) a finálovou účast v Mezinárodní flétnové soutěži v Budapešti (2013).

Šestkrát také vystoupila jako sólistka s Jihočeskou komorní filharmonií. Účastnila se několika zahraničních koncertů (např. ve francouzském městě Lorient, polské Wroclavi, v Římě) a byla za své úspěchy oceněna řadou stipendijních cen.

BcA Marie Zajícová rozená Vargová (*1990)

Studovala na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě MgA Jana Drhy, v současné době je posluchačkou posledního ročníku magisterského studia JAMU v Brně, pod vedením Prof. Františka Novotného. Zúčastnila se mnoha soutěží pro mladé talenty a vždy se umístila na předních příčkách. Nejvýznamnějším úspěchem je 1.místo na Mezinárodní houslové soutěži Josefa Muziky v Nové Pace (2009). Dále již vícekrát vystoupila jako sólistka s Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Západočeským symfonickým orchestrem a Třeboňským lázeňským symfonickým orchestrem, byla oceněna jako Talent jihočeského kraje. Aktivně se účastní mezinárodních interpretačních kurzů a houslových workshopů (např. prof. I. Štraus, L.Čepický, Univ.-prof. J.Spitková, S.M.Degand, S.Steinbergs). V roce 2012 se zúčastnila studijního programu Erasmus na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst. Od roku 2013 působí jako zástupkyně koncertního mistra v operním orchestru Národního divadla Brno.

Václav Zajíc (*1983)

Na housle hraje již od svého dětství. Jeho první učitelé byli M. Kuvíková, V. Mužík, T. Žaloudek ze ZUŠ Václava Kálika Opava. Dále hru na housle studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě MgA. L. Cap. Svůj magisterský diplom získal na JAMU v Brně, kde jeho vyučující byl prof. F. Novotný.V roce 2010 zvítězil na Janáčkově soutěži v Brně (jako člen Quartetta di Gioia – nyní Korngold Quartet), ve stejném roce vítězství se stejným souborem v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (HAMU). Na obou soutěžích byly kvartetu udělěny i ceny za nejlepší provedení děl daných autorů. S Korngold Quartet se účastnil mezinárodních interpretačních kurzů ISA PragWienBudapest v rakouském Reichenau an der Rax, kde soubor získal ocenění „Promotion award“ a spolupracoval s významnými pedagogy a interprety.V současné době působí Václav Zajíc ve skupině prvních houslí Filharmonie Brno.

Vít Dvořáček (*1995)

Studium kytary započal v šesti na letech na ZUŠ Fr. Jílka u paní učitelky Aleny Blažíčkové a pokračoval u Martina Lindtnera na SZUŠ Universum. Mezi největší úspěchy z této doby patří 1. místa ze soutěží ve Zruči nad Sázavou, v Dolnom Kubíně (SK), Giraltovcích (SK) a národní soutěži ZUŠ v Novém Strašecí. V roce 2010 nastoupil na Brněnskou konzervatoř k panu prof. Vladislavu Bláhovi, kde studuje již pátým rokem. Za tu dobu získal 1. a 3. místo ze soutěžní přehlídky konzervatoří, 1. místo v rakouském Rustu, titul Laureáta soutěže v Dolnom Kubíně na Slovensku a opakovaně 3. místo v italské Gorizii. V průběhu studia na konzervatoři spolupracoval se zpěvačkou Pavlou Radostovou a jako svůj maturitní výkon provedl skladbu Leo Brouwera Tres Danzas Concertantes za doprovodu smyčcového orchestru pod taktovkou prof. Stanislava Kummera. Kromě klasické kytary účinkuje i v kapele D.N.A. Brno.

Zdeněk Škoda (*1963)v Pelhřimově

Vystudoval Konzervatoř na JAMU v Brně v oboru fagot, pak krátce působil jako učitel v LŠU v Černovicích a Kamenici nad lipou,v roce 1989 nastoupil ,jako vedoucí skupiny fagotů, do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde působí dodnes. V současné době také působí jako učitel na ZUŠ a i na konzervatoři v Českých Budějovicích.

Křemešnické léto 2014

V minulém ročníku proběhl cyklus 5 koncertů a 5 přednášek. Tento program navštívilo přes 1000 lidí.

Zde bychom vám chtěli nabídnout záznamy z některých našich koncertů.

Kdy Co Kdo
23. květen Noc kostelů
15. červen Pouť
20. červen koncert Záboj
4. července Od 18:00 Mše + přednáška D. Henzl Stanislav ze Znojma a mistr Jan Hus
11. července koncert skupina Labyrint – Třešť
18. července Mše + přednáška J. Hamberger
25. července koncert E.Matějková, K.Paclíková, V.Škoda…
1. srpna Mše + přednáška J. Stehlík
8.srpna koncert Malý sbor Vyskytná
15. srpna Mše + přednáška Prokop Patrik Maturkanič
22.srpna koncert Schola Želiv
29.srpna Mše svatá pro děti + posezení na konec prázdnin V. Vagai
6.-14. září Dny evropského dědictví
26. září Koncert Vargovi/Zajícovi

Případná změna termínů bude oznámena.

V letošním roce jsme si pro Vás připravili několik koncertů a přednášek. Většina z nich bude probíhat vždy v pátek od 18:00 během července a srpna. Každých čtrnáct dnů počínaje 4. červencem 2014 bude na Křemešníku mše svatá a po ní přednáška na vybrané téma. Jako první přislíbil sloužit mši a po té mít přednášku David Henzl. Cyklus 4 koncertů začne 11. července v 18:00 a pak opět každých 14 dní.

Vrcholem letošní sezóny bude koncert rodiny Vargů a jejich hostů, který proběhne v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku 26. září 2014.