MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955

Archiv akcí 2014

23.5.2014 proběhne na Křemešníku "Noc kostelů" 


kostel bude otevřen od 19 - 23 hod s tímto programem:

  • 19.00 - uvodní slovo - historie kostela, info o Matici Křemešnické
  • 19.30 - 21.00 - přednáška restaurátora Jaroslava Bendy
  • 21.30-22.00 - varhanní koncert - Václav Peltán
  • 22.30 - 23.00 - noční výstup na rozhlednu Pípalka (pro účastníky akce zdarma)

po celou dobu vude vystavena kopie korunovačního klenotu - Svatováclavsé koruny

více na www.nockostelu.cz

Zlatá jeřabina 2013 - hlasování

Na internetové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/2013/ds-302618 je možné do 16.04.2014 hlasovat v anketě "Zlatá jeřabina 2013". více informací ...

 

Zlatá jeřabina 2013:

Dobrý den, 
všem příznivcům poutního místa Křemešník posílám informaci o možnosti hlasovat v anketě Zlatá jeřabina (cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013) pro Obnovu a restaurování lesní křížové cesty a restaurování oltáře českých patronů včetně relikviáře repliky svatováclavské koruny v kostele Nejsvětější Trojice.
 
Hlasovat je možné do 16.04.2014 na internetové adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/2013/ds-302618 

V soutěži jsou vypsány 2 kategorie, v každé můžete hlasovat pouze jednou.  Po vyplnění hlasovacího formuláře Vám přijde do e-mailové schránky informační zpráva. Aby Váš hlas byl započítán, musíte tuto zprávu potvrdit. Prosím rozešlete tuto informaci všem Vašim přátelům, kteří mají rádi Křemešník. První tři vítězné počiny obdrží finanční dar.

Níže uvádím podrobnější informace k této nově obnovené kulturní památce včetně dvou fotografií.   
S přáním hezkého dne
Petr Holkup

Nový Rychnov (Křemešník) / Obnova a restaurování lesní křížové cesty a restaurování oltáře českých patronů vč. relikviáře s replikou svatováclavské koruny v kostele Nejsvětější Trojice
Vlastník: Město Pelhřimov, Římskokatolická farnost Pelhřimov
Vrch Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice je poutním místem nadregionálního významu. Na vrchol vede křížová cesta sestávající se ze 13 zastavení ve formě výklenkových kapliček s obrazy na plechu a s posledním čtrnáctým zastavením - Kristem v hrobě od Antonína Bílka. Původní starší křížová cesta s terakotovými reliéfy od Viktora Foerstera pocházela z roku 1906. Reliéfy byly poničeny za II. světové války, proto byly instalovány malby na plechu od Raimunda Ondráčka. Kapličky pak byly počátkem roku 1947 zbořeny a nahrazeny novými (stávajícími).
Stav především obrazů na plechu byl havarijní. Malby byly poškozené, plechy značně zkorodované, stejně jako kovové skříňky a rámy okének. Nově byly instalovány skříňky s rámy z nerez plechu a s tvrzeným sklem. Objekty byly očištěny, zbaveny mikrovegetace, omyty, zednicky opraveny, odhalena byla klekátka a vyřezána okolní drobná zeleň. Obrázky byly zrestaurovány.
Boční oltář sv. Patronů českých je novorenesanční prací a je umístěn po levé straně od vstupu do kostela. Byl darován českobudějovickým biskupem Šimonem Bártou. V roce 1940 bylo provedeno restaurování oltáře s úpravou doplnění skříňky na schránku s replikou svatováclavské koruny.
Již v roce 1938 totiž pojal tehdejší křemešnický duchovní správce Josef Tatzauer myšlenku vytvoření relikviáře pro ostatky sv. Václava. Dospěl k názoru, že nejpříhodnější bude tvar svatováclavské koruny, kterou nechal zhotovit u pražského pasíře p. Staňka. 
Na třech stranách místo kamene v malých schránkách jsou ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Během války byl relikviář uložen a veřejně vystaven byl až po skončení války. Ostatek sv. Václava je opatřen pečetí arcibiskupa Josefa Berana. Oltář poškozený hnilobou a červotočem byl zrestaurován, byly doplněny chybějící části a obnoven nátěr, oltářní obraz byl vyčištěn a sejmuty byly některé nehodnotné přemalby. Celý relikviář byl vyčištěn a doplněny chybějící části. 
Restaurátorské práce na obrazech křížové cesty a oltáři sv. Patronů českých prováděl Jaroslav Benda a relikviáře Milan Zdeněk. Práce byly financovány vlastníky a v případě křížové cesty i z dotace Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny z grantového programu „Památky místního významu 2013“. Křížová cesta i oltář s korunou byly společně slavnostně posvěceny dne 29. září 2013.