MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955

Matice Křemešnická 1935-1951

Kontaktní osoba:
ředitel společnosti : Ing.Vít Škoda
tel: 777 598955, 737 279873
fax: 565321259

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlídky kostela na Křemešníku:
MDDr. Vít Škoda - ml.
tel: 775765955

Prohlídky lze domluvit i mimo otevírací dobu. (poplatek  300,-Kč + vstupné)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlídky kostela v Pelhřimově:
Mgr.Martin Běhal
tel: 732728170

 

Matice Křemešnická byla založena 17. prosince 1935 na popud českobudějovického biskupa Šimona Bárty. U jejích základů stál také Msgre. F. B. Vaněk a tehdejší expozitura na Křemešníku ThDr. Josef Tatzauer. Poslání Matice Křemešnické bylo obnovit slávu Křemešníka jako poutního místa. V nejslavnějších dobách – v 19. století- přicházelo totiž na Křemešník na hlavní pouť až 60 000 lidí. Nejen proto se členové Matice Křemešnické rozhodli dbát na duchovní a kulturní úroveň poutního místa a znovu ho pozvednout a zvelebit. Zároveň se snažili opravovat budovy, které k poutnímu areálu patřily.
Na začátku svého působení se jim podařilo udělat z bývalé hájovny poutnický dům a z bývalé školy excerciční dům. Za pomoci Matice Křemešnické byl na Křemešník zaveden elektrický proud. Také se začalo s terénními úpravami, jejichž součástí byly i 6 metrů dlouhé žulové schody, které dodnes vedou k hlavnímu vchodu do kostela. Ve 40. letech se jim dokonce podařilo zrestaurovat fresky v kostele. V roce 1945 postavili novou křížovou cestu, která vede po svahu Křemešníka od „zázračné“ studánky směrem ke kostelu. Původní křížová cesta z roku 1681 byla už téměř úplně zničena. Na stavbu nové křížové cesty použili takový materiál, který dokonce i na Křemešníku vydrží velmi dlouho a to kámen. (Původní křížová cesta byla cihlová, nahozená vápennou maltou a omítka se musela často obnovovat.)
Matice Křemešnická měla ve svém největším rozkvětu téměř 2000 členů.
 Většina členů byla z okolí Křemešníka a Pelhřimova, ovšem přibližně 1/4 členů byla až z Prahy. Někteří členové byli dokonce ze zahraničí.
Ačkoliv Matice Křemešnická měla ještě mnoho dalších plánů, za dob okupace jí nacisté svázali ruce. Poté přišla válka a brzy po ní, když se už už těšili, že budou moci svou činnost rozvíjet dále, přišel rok 1948. Poté Matice Křemešnická ještě nějakou dobu fungovala, ale v roce 1951 přišel dopis s ultimátem - buď se Matice Křemešnická sama shodne na svém rozpuštění, nebo k tomu budou podniknuty násilné kroky. Na poslední schůzi výboru Matice Křemešnické, která proběhla 13. prosince 1951, se proto výbor domluvil na rozpuštění. 

ROČENKY Matice křemešnické 1937-1950

Kniha členů Matice Křemešnické